Translation:

Szent Erzsébet Családi Napközi

Kultúra, szabadídő / Óvoda, Bölcsőde
Cím: Harka ,Keresztúri út 2/a
Megye: Győr-Moson-Sopron
Város: Harka
Telefonszám: +36209624217
Web cím:
Rólunk:
Rólunk
Kedves szülők! Örömmel értesítünk Benneteket, hogy 2014.12.15-én megnyitott Harka első családi napközije, melybe nagy szeretettel várjuk gyerekeiteket. Teljes ellátással, szakképzett pedagógusok állnak rendelkezésetekre.

Mi a családi napközi?

Olyan szolgáltatás, amely ötvözi a bölcsődei, illetve az óvodai nevelést.
Alacsony létszámmal működik (maximum 7 fővel csoportonként).
Családias légkörben biztosítja a fejlődéshez szükséges pedagógia és tárgyi feltételeket.
Nevelőmunkánk

Nevelőmunkánk a gyermeki megnyilvánulásokra alapoz. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek érzelmi, testi biztonságára, hogy beilleszkedésük, és fejlődésük zökkenőmentes legyen. A családias, nyugodt, biztonságot nyújtó légkörben a gyermeki játék (mint örömforrás, tapasztalatszerzés, tanulási lehetőség) elsődlegességét hangsúlyozzuk. Nagy figyelmet fordítunk a kultúra átadásra, melyhez megteremtjük az optimális feltételeket. Zászlónkra tűztük a keresztény vallási környezetismeret megalapozását és a keresztény élet csíráinak kibontakoztatását, a családi keresztény nevelés segítését, illetve hiányainak részbeni pótlását a gyermekekkel való foglalkozás során.

Szeretetteljes légkör

A Szent Erzsébet Családi Napköziben dolgozó nevelők, valamint partnereink részvételével teremtjük meg azt a szeretetteljes légkört, melyben a gyermekeket megbecsülés és szeretet veszi körül. Az értelmi, érzelmi, erkölcsi képességek fejlesztését a nevelőmunka folyamatában komplex módon valósítjuk meg.

Nyitottak vagyunk

A gyermekek jogainak (személyiségi, vallási, nemzeti, etnikai) jogainak maximális tiszteletben tartása mellett végezzük gondozó, nevelő, személyiség fejlesztő tevékenységünket az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A másság elfogadásában és elfogadtatásában a családi napközi dolgozói példát mutatnak. A Szent Erzsébet Családi Napközibe nemcsak katolikus gyermekeket fogadunk, hanem nyitottak vagyunk más felekezetű, illetve felekezethez nem tartozó gyermek fogadására is. A családi napköziben dolgozó pedagógusok, nevelők, magatartása toleráns és elfogadó, az egyedi, másfajta értékek, világnézet pozitív irányú megközelítésére törekszik.

Folyamatosan fejlődünk

Partnereink jelzéseit, kéréseit, igényeit, elégedettségét, elégedetlenségét - kérdőíves módszerrel, ill. személyes interjúval szeretnénk mérni, elemezni, értékelni, a minél hatékonyabb működés elősegítése érdekében, meghatározva a fejlesztés irányvonalát, tartalmát.
Nyitva Tartás
Hétfő: 7:30 - 16:30
Kedd: 7:30 - 16:30
Szerda: 7:30 - 16:30
Csütörtök: 7:30 - 16:30
Péntek: 7:30 - 16:30
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Megtekintés térképen
Útvonaltervezés: