Translation:
Jogi nyilatkozat
Régi jogi nyilatkozat letöltése

Adatvédelem:

A weboldal (a továbbiakban: honlap) Erdélyi Márton Attila kizárólagos tulajdona és azt ő üzemelteti. A honlapon elérhető fizetős tartalmakról továbbá cégregisztrációról a MOBIL WEST Kft. (8200 Veszprém, Bakony utca 4.) állít ki számlát.

Partneri kapcsolatban nem állunk a Kisokos Média Kft.-vel a kisokos.hu-val és a kisokos.eu-val sem.

A honlap Erdélyi Márton Attila szellemi tulajdona 2012. óta, Ő hozta létre, egyedüli tulajdonosként üzemelteti azt. Semmilyen papír alapú kiadványhoz nincsen köze és bárminemű ilyen feltételezést határozottan és nyomatékosan tagad.

Ön a weboldalamat ingyenesen és anélkül használhatja keresésre, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia, de van kivétel.

A honlap meghatározott részéhez való hozzáférés ugyanis regisztrációhoz kötött.

Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása elengedhetetlenül szükséges, más adatok nem.

Erdélyi Márton Attila mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A honlap egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából.

Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását.

A honlapon az Ön földrajzi helyzetének meghatározására is lehetőség van, ha ezt külön elfogadja, ebben az esetben az Ön körüli cégeket listázza a rendszer.

Erdélyi Márton Attila rendszere sosem adja ki engedély nélkül a felhasználók földrajzi helyzetét, földrajzi helyzet meghatározását csak a felhasználói élmény javítására törekedve tettük lehetővé.

Látogatói feltételek:

Azzal, hogy belép a mobilkisokos.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem hirdetője az oldalunknak:

Erdélyi Márton Attila az aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a mobilkisokos.hu oldalon található tartalom.

Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A honlapon található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, videó anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett.

A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A mobilkisokos.hu domain név, valamint a “mobilkisokos.hu” elnevezés és megjelölés, valamint logó jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A látogató a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

A látogató az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.

A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

NEM ÁLLUNK PARTNERI KAPCSOLATBAN A KISOKOS MÉDIA KFT.-VEL A WEBOLDAL MEGNEVEZÉSE, FELÉPITÉSE, TARTALMA 2012. ÓTA ERDÉLYI MÁRTON ATTILA SZELLEMI ALKOTÁSA.